For mer info og pressebilder:

Frøydis Århus (produsent) mail@susiewang.no TLF: + 47 416 15 297