Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Help, it`s a laiv!

HELP, IT'S A LAIV (2016)

Iscenesatt nødsituasjon på hovedscenen, Nationaltheatret, Oslo.
Vi er stengt inne i et hus som borgerskapet bygde for å iscenesette problemene sine. De utspilte seg alltid på scenen. I dag virker hele huset teatralt og problemer kan oppstå hvor som helst. Når problemene kommer til salongen, forsvinner publikum.

Av og med:

Trine Falch
Martin Langlie
Mona Solhaug
Bo Krister Wallström

ØVRIGE MEDVIRKENDE:

Alette Schei Rørvik...........................koordinator   
Anita Granheim.................................publikumsansvarlig

Ida Christensen,
Frida Gudbrandsen,
Martin Heimli,
Isak Holtan,
Veronica Johannesen,
Clara Neergaard,
Hege Michaelsen,
Sofie Røger,
Johannes Wiggen............................publikumsverter

Ida Christensen,
Frida Gudbrandsen,
Martin Heimli,
Isak Holtan,
Veronica Johannesen,
Clara Neergaard,
Hege Michaelsen,
Sofie Røger,
Johannes Wiggen...........................publikumsverter

Balz Baumgartner,
Ryan Bourne,
Lars Hermansen,
Kai Priddi..........................................teknikere

Statister fra: Askeraden & Attack,
Borkman at Nationaltheatret,
Drøbak Studiescene,
Prosjektskolen,
Røde Kors,
statist.no,
Teater Exit,
Teater Neuf,
Unge National og andre frivillige fra Oslo.

 

 

Selome Emnetu,
Mari Strand Ferstad,
Heidi Goldmann,
Kim Atle Han¬sen,
Espen Klouman Høiner,
Kathrine Thorborg Johansen,
John-Emil Jørgensrud,
Kjetil Kristensen,
Herbert Nordrum,
Renate Reinsve,
Eivin Nilsen Salthe,
Iselin Shumba,
Kingsford Siayor,
Mona Solhaug,
Kjersti Tveterås,
Olav Waastad,
Janne Aass.................................skuespillere

Ane Marie Anderson,
Anders Gredal Berner,
Arvid Björklund,
Eirik Fatland,
Jeanita Hatlestrand,
Iselin Iversby,
Frida Sofie Sterten Jansen,
Caroline Vik Løftingsmo,
Aron Løsnes,
Karete Jacobsen Meland,
Ken Mikkelsen,
Magnar Grønvik Müller,
Martin Nielsen,
Elin Nilsen,
Jørn Slemdal,
Katrine Øverlie Svela,
Åslaug Ullerud ................laivere fra Alibier og Etat for samhandling og interaksjon