MUMIEBRUN

“Framsyninga er fundamentalt annleis enn noko eg har sett før. Den er allegorifylt og oppfordrar til tolking, samstundes som den er banal, blodig og grunn. Men det er her magien ligg, og dei held det dei lovar om å ta mysteriet alvorleg. Eg ser fram til å følgje Susie Wang vidare, dei fyller eit tomrom eg ikkje visste fanst i norsk scenekunst.” - Scenekunst.no

“Måten Susie Wang tar fantasien på alvor på er rørende og berørende. Fantasien blir en egen kraft og den oppmuntrer og forsterker vår evne til å se på menneskelivet i perspektiv. De sære, rare og groteske historiene inviterer til erkjennelse gjennom andre veier enn det rent intellektuelle. Susie Wang tar ikke bare fantasien på alvor, men også kunsten, teateret og det som kanskje ligger på bunnen av det hele: leken.” - Norsk Shakesparetidsskrift