For mer info og pressebilder:

Mona Solhaug
mail@susiewang.no
TLF: +47 414 19 374