For mer info og pressebilder:
Mona Solhaug
mail@susiewang.no
TLF: +47 414 19 374