سونے پہاڑ (Pre-production 2017)

Susie Wang tok utgangspunkt i scenografien til Camilla Wexels Riser der amfiet var gjort om til en scene. Vi tolket dette som et fjell, og lagde en høydramatisk situasjon der tre fjellklatrere ble sittende fast i en snøstorm. Teksten var på urdu og musikken var dramatisk. 

Text/direction: Trine Falch in collaboration with the others.
Sound/music: Martin Langlie

Cast:

Mother.........................................Mona Solhaug
Father...........................................Kim Atle Hansen
Child….........................................Mari Strand Ferstad

Venue: Dramatikkens Hus / The Norwegian Centre for New Playwriting, Tøyenbekken 34, 0188 Oslo